Impressum

Ubytovacie zariadenie

Villa Centro
Eötvösa 5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Prevádzkovateľ

Gastro-Help s.r.o.
Biskupa Királya 6
945 01 Komárno
Slovenská republika

Registrácia spoločnosti

Gastro-Help s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 28776/N
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konateľ spoločnosti: Peter Óváry, Telefón 00421 915 097 915
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46124985
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2023242232

Právne informácie

Prevádzkovateľ Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, ale nie komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto web stránke nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí.
Prevádzkovateľ môže obsah tejto web stránky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na tejto web stránke. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto web stránky.
Niektoré údaje (predovšetkým meno a priezvisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a našich služieb, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Rezervácia

Chcete sa ubytovať?

Tu si môžete jednoducho a rýchlo zarezervovať lacné ubytovanie podľa Vašich individuálnych potrieb…

Rezervovať izbu